ThinPetro 0 288 400 Grand Master 27/12 10:00:21
TocDo 0 229 319 Duel Master 27/12 14:45:30
CuopTea 0 204 368 Grand Master 26/12 18:38:13
4 Zell6600 0 192 335 Blade Master 27/12 11:03:13
5 HocHanh 0 183 244 Grand Master 26/12 11:40:54

TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent
2 200.000 Gcent
3 150.000 Gcent
4 100.000 Gcent
5 100. 000 Gcent

Phần thưởng sẽ được phát vào 20h ngày 28/12

BQT xin thông báo