TOP
Phần thưởng
1 15B +15S 500.000 Gcoin
2 10B + 10S + 300.000 Gcoin
3 5B + 5S + 200.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
1 VoTacThien 0 70 Hight Elf 29/12 01:39:48
2 DinhMenh 0 70 Hight Elf 29/12 10:58:34
3 EF6789 0 70 Hight Elf 29/12 09:49:07
4 3333 0 70 Dimension Master 01/01 08:00:00
5 Dabura 0 70 Lord Emperor 29/12 18:15:3

TOP Phú hộ
TOP NẠP THẺ
Phần thưởng
1 Wing 2 Luck + MNL
1 Bộ Ring Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
2 Wing 2 Luck
1 Bộ Ring 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
3 Wing 2
1 Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
4 - 5 Wing 2


BanQuanTai 7500000
TheWin 5625000
HeyGirl 4200000
caigifvay 2500000
VoTacThien 1312500


Các bạn inbox để nhận giải nhé ... https://www.facebook.com/muhanoi.tv